Điều Khiển Từ Xa

Kích hoạt dễ dàng bằng điều khiển (remote) hoặc thông qua các ứng dụng trên điện thoại hay máy tính.