Cảm biến chuyển động

Cảnh báo khi có chuyển động đi qua vùng phủ của cảm biến.
Kính quang học, phân biệt được ánh sáng, côn trùng, phân biệt được vật nuôi và người.
Cảnh báo khi thiết bị bị tháo hoặc dời đi.