Cảm Biến Cửa

Cảm biến từ tính thông báo cửa ra vào và cửa sổ đóng hoặc mở.