Điều Khiển Trung Tâm

Quản lý và truyền tín hiệu đến các thiết bị khác trong hệ thống.
Hub đặc biệt có bổ sung sim 3G và pin sạc dự phòng nhằm ngăn chặn mọi hành động phá hoại hoặc sự cố không mong muốn dẫn đến sự tạm ngừng hoạt động của hệ thống